Genoteerd!

Ik zit er bovenop en stuur je binnen een half uur alle informatie toe, inshā’allāh. Hou je mailbox in de gaten!

Heb je na een half uur nog geen e-mail binnen? Stuur dan een e-mail naar mail@healthimam.nl met als onderwerp ‘Informatie coachingsprogramma niet ontvangen’.